DOVANŲ KUPONASPuiki dovanos įdėja – parodytas rūpestis jūsų artimojo sveikata. Kviečiame įsigyti Baltijos odontologijos klinikos dovanų kuponą, kurį jo gavėjas galės panaudoti klinikos paslaugoms ar prekėms įsigyti.

Išankstinio mokėjimo sąskaitos suformavimui, prašome užpildyti laukelius dešinėje:

DOVANOS KUPONO
NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Baltijos odontologijos centro dovanos kuponas (toliau – Dovanos kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę dovanos kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka panaudoti jį apmokant bet kurią iš Baltijos odontologijos centro teikiamų paslaugų, ar atsiskaitant už odontologijos prekes.
2. Dovanos kuponą gali įsigyti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.
3. Dovanos kuponą galima įsigyti Baltijos odontologijos centre, adresu Medvalakio g. 6, Palanga arba užsisakyti elektroninę kvietimo kopiją internetinėje svetainėje http://boc.lt/dovanu-kuponas/
4. Perkant dovanos kuponus, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Išrašomas priėmimo-perdavimo aktas.
5. Dovanos kupono vertę (nominalą) pasirenka pirkėjas.
6. Su dovanos kuponu būtina išankstinė registracija.
7. Dovanos kupono galiojimo laikas nurodytas dovanų kupone.
8. Dovanos kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.
9. Dovanos kuponas turi būti panaudotas tik nurodyto galiojimo laikotarpiu.
10. Jei pageidaujamų paslaugų ar prekių suma viršija dovanos kupono vertę, šį skirtumą apmoka dovanos kupono turėtojas.
11. Jei suteiktų paslaugų ar prekių kaina yra mažesnė, nei nurodyta dovanos kupone, likusi suma nėra grąžinama, bet likusią sumą galima išnaudoti per kupono galiojimo terminą.
12. Dovanos kuponas į pinigus nekeičiamas.
13. Dovanos kuponas yra laikomas galiojančiu, tik su prisegtu įsigijimo kvitu.
14. Dovanos kuponas negalioja, jei nėra unikalaus registracijos numerio, įrašyto dovanos kupono nominalo, jei yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti dovanos kupono numerio, pinigų sumos dydžio, jei elektroninio formato dovanos kuponui negalima identifikuoti paslaugos pirkimo. Toks dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
15. Dovanos kuponu atsiskaičius už paslaugas ar prekes, anuliuojamas jo registracijos numeris. Vienu dovanos kuponu mokėti galima tik vieną kartą.
16. Baltijos odontologijos centras pasilieka teisę keisti dovanos kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai pranešti interneto svetainėje